LOCATION
MAP

NYE with Najwa Karam at Ras Al Khaima
UAE