Beiruting - Events - Charbel Khalil at Diwan Shahrayar
21
Sep 2019
Charbel Khalil at Diwan Shahrayar
Nightlife Diwan Shahrayar-Le Royal
ADD PHOTOS
Diwan Shahrayar-Le Royal Dbayeh Nightlife Charbel Khalil at Diwan Shahrayar Lebanon
Live Performance with Charbel Khalil Every Thursday,Friday & Saturday at Diwan Shahrayar-Le Royal.
RSVP : 04 555 000
Dbayeh